Zuzana BOBOVSKÁ

Umenie, obrazy, galéria
Zuzana BOBOVSKÁ

o autorovi

.. rodená Bošková sa narodila 8.marca 1957 v Považskej Bystrici.

Jej tvorba úzko súvisí so vzťahom k prírode, predovšetkým je to svet rastlín a stromov, ktorý ju inšpiruje najviac.
Venuje sa olejomaľbe, pastelom a netkanej tapisérii - Art Protis.
Pravidelne sa zúčastňuje krajinárskych plenérov a kolektívnzch výstav doma i v zahraničí.
Na jar roku 2004 otvárala v Bratislave už svoju 20. samostatnú výstavu.
Výtvarne činná od predškolského veku avšak s viacerými prestávkami.
Od roku 1996 aktívne pracovala v Ateliéri neprofesionálnej tvorby v Bratislave vedenom skúsenými akademickými maliarmmi.
V januári 2002 bola prijatá za riadneho člena Umeleckej besedy slovenskej, najstaršej profesionálnej organizácie výtvarníkov na Slovensku.

Neoddeliteľnou súčasťou jej doterajšej tvorby je pobyt vo voľnom chráme prírody, kde nachádza inšpiráciu a tvorivú enegiu, farebnú a tvarovú viacvýznamnosť a v konečnom dôsledku samú seba, svoju podstatu.

štúdiá

Výtvarné štúdiá:
ĽŠU Žilina - Juraj Šútovský, 1974-76
Ateliér nerofesionálnych výtvarníkov, Bratislava Július Koller, 1996-99 Katarína Kuzmová, 1999-01 Dezider Castiglione, 2000

Plenéry:

Výtvarný Tvrdošín, 1997, 98, 99, 00
Ždiar v obrazoch, 1999, 00, 01, 02
Látky-Polianky, 1999
Banská Štiavnica, 2000
UBS Orava, 2002
UBS Oravské Veselé, 2003
UBS Oravské Veselé, 2004
Vagus Nová Bošáca, 2004
Třinec Česká republika, 2004

individuálne výstavy

2005

Wandering - wondering,
RSV Zámocek Studené,
Most pri Bratislave O krajine,
Galéria Fontána, Pieštany

2004

Výtvarníci detom, výstava s dobrocinnou aukciou v ZUŠ Považská Bystrica
Wandering - wondering,
Libresso na Bratislavskom hrade
Trinecké dny umení, medzinárodné sympózium, Ceská republika
Hladanie zabudnutého, CMK Rubigall, Banská Štiavnica
Medzinárodné sympózium Vaguo, Nová Bošaca

2003

Galéria Velvet, Klub Dobrá víla, Bojnice
Farbami Považia, Púchov
Malované vône, Akcent - malá galéria, Nitra
Medzinárodné sympózium, Banská Štiavnica
Pocity spomienok - Unibanka, Bratislava
Kontakty VY, výstava clenov UBS, Trebišov a Békešská Caba, Madarsko

2002

Parlamentka Bratislava
Hotel ECHO Bratislava
Dni Race,
Praha
Racianske hody

2001

ArteMiss galéria, Bratislava
MsKS Bysterec Dolný Kubín
MsKS Trencín
Vinobranie Raca

2000

Makovického dom, Žilina
Malokarpatské múzeum, Pezinok
Posádkový dom, Liptovský Mikuláš

1999

D klub, Dubnica nad Váhom
PX centrum, Považská Bystrica
Grémium galéria, Bratislava

kolektívne výstavy

Výtvarná Dubnica, 1976
BBUK Bratislava (Boca, Uher, Keszegh), 1997, 99
Výtvarné konfrontácie, Pezinok, 1998
Výtvarné spektrum, Bratislava, 1997, 99, 00, 01
Výtvarný salón, Trencín, 1999,
00 Výtvarný salón učitelov, Bratislava, 1998, 00
Na oravskú nôtu, Bratislava (Bašista, Švikruha), 2000
Salón neprofesionálnych výtvarníkov, Bratislava, 1999, 00, 01
Štiavnické reminiscencie, Bratislava, 2001
Dni Slovenska, Praha, 2001
UBS Užité umenie, Slovenský Rozhlas, Bratislava, 2002
Kontaky V4, Trebišov, Békešká Caba Madarsko, 2003
UBS List z vnútorného Azylu,Slovenský rozhlas Bratislava, 2004
Výber z výstav UBS Varšava, Krakov Polská republika, 2005

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie