Miroslav BUCHER

Umenie, obrazy, galéria
Miroslav  BUCHER

o autorovi

Miroslav BUCHER sa narodil 13. apríla 1950.

V rokoch 1965 – 1969 študoval na Umelecko-priemyselnej škole v Brne, odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografií u profesora Coufala.

Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992. Venoval sa tvorbe keramiky drobnej, záhradnej a monumentálnej. V tomto období bola významná jeho výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Bol spoluautorom výstavných a muzeálnych expozícií v Košiciach, napr. výstava 70. rokov metrológie na Slovensku bola inštalovaná v Národnom múzeu v Bratislave a v Technickom múzeu v Moskve.

V roku 1992 sa usadil v Lipanoch v okrese Sabinov a jeho tvorba sa orientuje na maľbu, konkrétne krajinomaľbu. V Lipanoch pedagogicky pôsobí na základnej umeleckej škole a je organizátorom tamojších výtvarných sympózií. 
Po príchode do Lipian jeho základný tematický a žánrový okruh predstavuje krajinomaľba. Dospieva tak k vlastnej poetike výrazu. V niektorých prípravných prácach cítiť rýchlosť a temperament náčrtu, v ktorých sa snaží zachytiť charakteristické obrysy vrchov a úbočí.

V jeho obrazoch prevláda čistá a jasná farba tak dominantne, že sa stala hlavným prostriedkom k dosiahnutiu výslednej harmonizácie obrazových kompozícií, v ktorých prevládajú jemné odtiene tehlových, ale i rumelkových červených, jemné tony zelených a podľa potreby dopĺňané sviežimi tónmi oranžovej a žltej farby. Autor dáva do pozornosti v svojej krajinárskej tvorbe syntézu logiky a emócie. Usiluje sa o vyrovnávanie obidvoch obrazových zložiek - kompozície a farby.

Plocha, škvrna, stráne, zem obklopená blokmi vrchov, je precítená a stáva sa maliarovou prioritou s pátosom slobodného vzťahu nielen k spomínanej farbe, ale jeho obrazy vyznievajú vyrovnane a jednotne. Pre žiadneho umelca nikdy nebolo, nie je a nebude jednoduché niekoľko desaťročí hľadať námety z jedného kraja a znovu sa vracať k niekoľkým motívom, obmeňovať ich, avšak pritom nestratiť na vývoji a nestratiť kontakt so živým súčasným umením. A možno i preto Miroslav Bucher sa často zúčastňuje maliarskych sympózií takmer po celej Európe.

V súčasnosti žije a tvorí v Lipanoch.

 

Milan Mazúr, február 2010


štúdiá


individuálne výstavy

Miroslav Bucher samostatne vystavuje od roku 1983 a to výstavou v Košiciach, neskôr v Poľsku, Čechách a v roku 2009 sa predstavuje prestížnou individuálnou výstavou v Šarišskej galérií v Prešove.

kolektívne výstavy

Z kolektívnych výstav je treba spomenúť významné výstavy  s Umeleckou besedou Slovenska, ktorej členom je od roku 2005. Sú to výstavy v Taliansku, Poľsku, Čechách, Macedónsku, Francúzsku, Maďarsku, Slovinsku, Turecku a Nemecku.

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie