Zdeněk HOŠEK, Akademický sochár

Umenie, obrazy, galéria
Zdeněk HOŠEK, Akademický sochár

o autorovi

narodený 7. októbra 1948 v Prahe.

...... " Keď v druhej polovici 18. storočia anglický topograf Paul Sandby začal svoje windsorské rytiny pokrývať vodovou farbou, zaiste netušil, že položí základný kameň tejto fenomenálnej výtvarnej techniky a že sa pričiní o zlatý vek anglického akvarelu, vytýčený takými menami ako Gainsborough, Cox, Cotman, Cozens, Bonington, Turner a Constable.
Keby som svojho času nevidel v londýnskom Victoria and Albert Muzeum výstavu Kráľovskej akvarelistickej spoločnosti, nevedel by som o tom zhola nič. Odvtedy s úctou a obdivom snímam imaginárny klobúk pred všetkými, ktorí to vedia.

.... Aj pre to sú akvarely maľujúceho sochára Zdeňka Hošeka - absolventa sochárskeho ateliéru na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyslovej - pre mňa objavom a výzvou.

Zdeněk Hošek rozložitosťou svojho diela - medajla, relief, komorná aj monumentálna plastika, keramika, kresba i maľba - predstavuje skoro renesančný univerzalizmus.
Svoje sochárske dielo tematicky oprel o hlbinné zdroje ľudského a živočíšneho sveta.
Jeho plastický vid siaha od intímnych motívov ženy a rodiny až po mikroskopickýobraz prírodného diania. Tu všade počas jeho doterajšej genézy nachádzame poetizujúci aj úsmevný, hravý aj zdravo dravý tón, dobre dopĺňajúci orchestráciu diskrétnych harmónií sveta aj toho, čo je za ním.
... Ako tvorivá konštanta jeho tvorby však platí, že vždy veľmi rád a brilantne kreslil, čo napokon predurčilo aj portrétne a figurálne realizácie.

S kresbou išli aj pokušenia piktoriálne, maliarske a zdá sa, že práve v ich priesečníku vznikajú jeho úžasné - pretože čerpajúce z očarenia a úžasu nad krásou sveta - akvarelové výpravy, vyprávania, snenia a meditácie.

... V akvareloch jeho autorského naturelu je to tak, že nástojčivá realita vizuálnej a fotogenickej podoby historicky známych slovenských lokalít - (pre úplnosť uvádzame, že autorova matka pochádza zo Slovenska, kde ako dieťa často trávil prázdniny, majúc dôverný vzťah k malebnému kraju jednej vetvy svojich predkov, vzťah, ktorý neskôr rozšíril o mnohé pozoruhodné regióny, kúty, zákutia, pokľady, panorámy, uličky,) architektonické skvosty významných slovenských miest - vás jemne vtiahne do svojich tieňohier a lyrických šelestov, vyvolá náladu, vzbudí pocit, očarí zrak, prinúti ruku k pohybu - a potom iba robíte nutné: chytáte goetheovskú chvíľu, ktorá musí zastať, aby navidomoči skrásnela. Perspektíva - niekedy zvláštne vtáčia alebo pripomínajúca fotografický efekt "rybieho oka", priestorová hĺbka, ilúzia kombinovaná s emotívnou nadsádzkou, maľba namokro i prekrývanie tonálnymi prízvukmi a synkopami línií, svetlo, nálada, zatekané štruktúry, ktorých znaková podstata sa zhmotňuje až z odstupu, brilantný štetcový prednes - to áno, ale viac než toto ma/mi berie duch a dych Hoškových akvarelových vedút, ktoré sú vďaka emóciám a expresii a snovej matérii, nie nepodobnej nadrealistickej poézii, pravdepodobnejšie ako nahá (rozumej: iba dokumentárna) podoba videných, známych a srdcu blízkych miest. .... Ak privriete oči, budete svet vidieť novými akvarelmi. Akvarelmi Zdeňka Hošeka, ktoré sa na nás dívajú z hlbokosti svojho vášnivého zážitku. Naplno, nadoraz a presne.
(napísal PhDr. Marián Kvasnička)

štúdiá

Vysoká škola umeleckopriemyslová Praha, sochársky atelier

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie