Marian VIDA

Umenie, obrazy, galéria
Marian VIDA

o autorovi

 

Nar. 1949

Absolvent odborných súkromých štúdií žije a pôsobí striedavo v Banskej Štiavnici a Bratislave.


Technikou olejomaľby, akvarelu, grafiky, a kombinovaných techník rozvíja analyticko-mystickú podobu absolútna, ktorá je štrukturovaná presnou kompozíciou, vyváženou farebnosťou a protikladným vyjadrením dynamického estetizmu a statickej vágnosti.

Marián Vida zotrval na tom póle abstrakcie, ktorý neprestal usilovať o umelecké dielo kontemplatívne, prestúpené aurou.

Mimočasové kreácie znásobené neohraničenosťou priestoru ponúkajú realitu načrtnutú presným vnímaním vonkajšieho i vnútorného putovania prírody, jej tvorenia, deštruktívnych schopností pričom človek v úlohe maliara sa stáva pozorovateľom.
Pozorovateľom, ktorý prináša absolútne vernú a oslnivo priezračnú impresiu mystického okamihu, vyplývajúceho zo zmyslového vnímania jemne diferencovanej, sústredene načrtnutej elegancie.

publikovanie

Stiahnite a nainštalujte si šetrič obrazovky

Marian Vida Screensaver

Marian Vida Screensaver II

 

Hlavná stránka Mariana Vidu 


Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie