Jozef JELENÁK

Umenie, obrazy, galéria
Jozef JELENÁK

o autorovi

Narodil sa 17. mája 1935 v Merašiciach.

Venuje sa prevážne maľbe. Uprednostňuje pritom techniku acrylu, olejomaľby, suchého pastelu a akvarelu.

Tvorba maliara a výtvarného pedagóga Jozefa Jelenáka je bohatá, žánrovo, technicky i štýlovo vyhranená, vnútorne kontinuitná už desiatky rokov.


Napriek tomu so stále sviežim nábojom tvorivej invencie spracúva témy a rieši problémy, ktoré ho vzrušujú ako človeka, tvorivého umelca a pedagóga.
Rovnocenným predmetom jeho záujmu je
krajina i figúra.

Téma mu však do istej miery nastoluje štýl tvorby, ktorý je vo figurálnej tvorbe volnejší, otvorený experimentovaniu s kompozíciou, farebnosťou, tvaroslovím i kombinovaniu viacerých techník.

Avšak ako vo figurálnej maľbe, tak i v krajinomaľbe výtvarne abstrahuje a štylizuje vnímanú realitu podla vlastných estetických kritérií a bohatej výtvarnej erudície.
Mnohoraké podoby krajiny zaznamenávané priamo v plenéri sú mu nielen zdrojom tvorivého relaxu, ale následne, v ateliéri, využíva tieto záznamy, skice, ako materiál pre ďalšie tvorivé prehodnotenie a dotváranie do abstraktnejších a subjektívnejších polôh.

Jeho krajinárske kompozície nestrácajú energiu autentického dotyku s prírodou, hoci následne do nich vnáša i istý racionálny konštruktivizmus.


Charakteristickým znakom jeho výtvarného rukopisu v krajinnomaľbe sú pevné, dynamické línie opisujúce obrysy predmetov horizontu, zeme, polí, stromov, domov ...

Vo viacerých krajinách a zátišiach z posledných rokov je všakjeho rukopis uvoľnenejší, farebné plochy menej vyhranené.


Osobitne farebná skladba jeho pastelov, v ktorých obvykle z tmavého podkladu necháva kontrastne vyznieť svietivé a sýte farby prírody, je tvorená dynamicky, rytmicky a pravidelne sa opakujúcimi farebnými škvrnami a čiarami z ktorých sa akoby z akejsi impresionistickej mozaiky opticky vynára dominantný objekt autorovho záujmu.


Vo figurálnej tvorbe Je pre autora charakteristické takisto abstrahovanie od detailov a vizuálnej popisnosti.

Tvorí figurálne kompozície, v ktorých sa na ploche obrazu prekrýva viacero motívov, deliacich jeho plochu na princípe akejsi maliarskej koláže, pričom abstrahovaná figúra, portrét, či torzo tela zostávajú jeho dominantným motívom.


Svieža, až fauvistická farebnosť viacerých figurálnych malieb s torzami aktov zakomponovaných do neurčitého priestoru, s bohatosťou sprievodných symbolov (nevinnosti a čistoty, materstva a plodnosti, ale i hriechu a smrti) dáva tušiť autorovo mimoriadne zaujatie touto témou, ktorá mu snáď viac ako krajinomaľba umožňuje odkrývať a uvoľniť i podvedomé, subjektívne polohy tvorby a vlastnú umeleckú sebaprojekciu.

štúdiá

Absolvoval štúdium výtvarníctva na katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre.

Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska.

individuálne výstavy

Do marca 2004 uskutočnil cca 15 samostatných výstav v rôznych galériách na Slovensku.


Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Nitrianskej galérie, Galérie mesta Bratislavy, Galérie Jozefa Koniareka v Trnave, Podunajského múzea v Dunajskej Strede, Galérie Dobrá víla v Bojniciach, ale i v súkromných zbierkach na Slovensku, v Českej Republike, v Nemecku, v Maďarsku, v USA a v Rakúsku.

kolektívne výstavy

Zúčastňuje sa všetkých kolektívnych výstav Výtvarnej únie a združenia výtvarných umelcov západného Slovenska

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie