PaedDr. Jaro UHEL ArtD.

Umenie, obrazy, galéria
PaedDr. Jaro UHEL ArtD.

o autorovi

Vo svete úspešný, doma v úzadí .

Takým je Jaroslav Uhel, ktorý sa po celý svoj tvorivý život zaoberá maľbou a nielen ňou.

Narodil sa 18. januára l954 v mestskej časti Liptovského Mikuláša, v Palúdzke. Vyše dve desaťročia sa venuje maľbe, no i grafickému a knižnému dizajnu a ilustráciám. Ťažisko jeho tvorby tvorí najmä komorná maľba závesných obrazov.

Uhelova umelecká činnosť je však u nás doma akoby v úzadí. Pritom okrem slovenských miest vystavoval v Prahe, Ankare, Varšave, Bukurešti, Moskve, Mníchove a v ďalších mestách.

Jeho diela sa nachádzajú v štátnych i v súkromných zbierkach milovníkov výtvarného umenia v Anglicku, Nemecku, Švajčiarsku, USA, Grécku a v ďalších štátoch.

V roku 2000 sa stal laureátom Ceny Masarykovej Akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť
. A keď už robíme tento výpočet, treba dodať, že len v roku 2000 sa zúčastnil na dvadsaťjeden kolektívnych a štyroch individuálnych výstavách.

Stretnutie medzi realitou a snom.
Písať o jeho tvorbe je náročná úloha. Podľa môjho názoru, je viac ako introvertná a každý, kto sa s ňou stretne, ju musí vnímať osobne. V tomto smere je Uhelova umelecká tvorba charakteristická. Už aj preto si dovoľujem citovať niekoľko názorov, ktoré sú predsa len "podkutejšie", ako ten môj:

"Uhelove obrazy sú veľmi poetické. Svet videný jeho očami, to je svet pokoja, dobra a harmónie. Umelec nás sprevádza cez labyrint ukrytý v ňom samom... Detstvo, to je svet, do ktorého sa s láskou vracia." Alźbieta Pietrzykowska, Poľsko, Toruň, 1999

"Uhelove maľby sa čítajú zhora nadol, ako nejaké videnie, zjavenie, alebo prosba. Maliar odmieta hotovú preparovanú realitu voči prírode, interpretuje ju, používajúc metaforu, a navrhuje nám stretnutie medzi realitou a snom, medzi úkazmi a ilúziami, paralelný svet medzi dvoma paralelnými svetmi... Jaroslav Uhel maľuje s tichými myšlienkami. Z času na čas sa však stávajú ohlušujúce." PhDr. Lucian Strochi, Rumunsko, 1999

Výsledok tvrdej práce.
Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Uhel totiž nie je klasický maliar v slovenskom slova zmysle. Neobkresľuje Slovensko a Liptov už vôbec nie. A napriek tomu je na jeho obrazoch vidieť, odkiaľ berie pre svoju tvorbu inšpiráciu na realizáciu svojich diel. Jeho veľkoplošné umelecké diela videlo už aj hlavné mesto na výstave, ktorá sa konala v bratislavskej Petržalke. Myslím si, že takéto výstavy majú svoj význam. Poskytujú pohľad na diela, ktoré sa inak na verejnosť nedostanú.

(František Poljak)

publikovanie

BANSKÁ BYSTRICA (07. 10. 2005)

- Zrod známkovej emisie Banská Bystrica - 750. výročie dokumentuje výstava Jaroslav Uhel a známková tvorba, ktorú v pondelok 10. októbra otvoria v budove Slovenskej pošty na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici.
Výstavu pripravilo Poštové múzeum k Svetovému dňu pošty.
Výstava predstavuje súbor výtvarných návrhov poštovej známky, obálky prvého dňa vydania (FDC), pečiatky na FDC a príležitostnej pečiatky používanej v deň krstu známky 14. februára t.r.
Autor Jaroslav Uhel pri hľadaní reprezentatívneho námetu Banskej Bystrice stvárnil na známkovom obraze mariánsky stĺp na hlavnom námestí, Matejov dom v hradnom areáli, siluetu mestských veží, mapu mesta z vtáčej perspektívy. Víťazný návrh zobrazuje štylizovanú vežu kostola Nanebovzatia Panny Márie. Kostol patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky mesta, pôvod jeho najstarších častí sa datuje do 13. storočia. Realizovaný výtvarný návrh maliara, grafika, knižného ilustrátora, dizajnéra a vysokoškolského pedagóga Jaroslava Uhela je autorovou známkovou prvotinou. Svojou tvorbou sa prezentoval na vyše 90 výstavách, jeho diela sú známe vo väčšine európskych štátov a v USA. V roku 1998 získal cenu ministra kultúry SR za osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia. O dva roky neskôr sa stal laureátom Ceny Masarykovej Akadémie umení v Prahe za umeleckú činnosť. Od roku 2004 je držiteľom Ceny Premio Internazionale d´Arte - Premio Speciale Artista Segnalato v San Crispino v Taliansku.

Stiahnite a nainštalujte si šetrič obrazovky

Jaro Uhel Screensaver

 

 

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie