Mgr. art. Jana BIALOVÁ

Umenie, obrazy, galéria
Mgr. art. Jana  BIALOVÁ

o autorovi

Narodila sa 27.11.1971 v Martine. Vyštudovala Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici, odbor reštaurovanie. Po jej ukončení absolvovala odbor grafiky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér vožnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya, jedného z najvýznamnejších ilustrátorov.

individuálne výstavy

 

1996 – príbehy, Hoechst-Biotika, Martin
1998 - mažba, Galleri Stavnegarden Svanninge, Faaborg – Dánsko
1999 - mažba, Mestská galéria, Rimavská Sobota
1999 - mažba, Novohradská galéria, Lučenec
2000 - mažba, Hrad Modrý Kameň
2000 – mažba, Minigaléria Fermas, Slovenská źupča
2001 - mažba, Židovská synagóga, Kokava nad Rimavicou
2001 - mažba, Pro Office, Lučenec
2001 - mažba – grafika, Kysucká galéria, Čadca
2002 - mažba, Mestské múzeum, Fižakovo
2002 - mažba, Galéria Novohrad, Bratislava
2002 - mažba, Požnobanka, Bratislava
2003 - mažba, Dom umenia, Piešany
2003 - mažba, textilná koláž, Bátonyterenye – Maďarsko
2004 - mažba,Mestské múzeum,Fižakovo
2006 - mažba,Hurbanovo
2007-2008 Vyšehradská štvorka,Požsko,Česko ,Maďarsko,Slovensko
2008 – mažba, Cesty niekam,Modrý Kameň
2008 – mažba, Slovenská ambasáda,Londýn
2009 - mažba, Kysucká galéria,Čadca
2009 – mažba, Pasztó, Maďarsko

1996 – príbehy, Hoechst-Biotika, Martin
1998 - mažba, Galleri Stavnegarden Svanninge, Faaborg – Dánsko
1999 - mažba, Mestská galéria, Rimavská Sobota
1999 - mažba, Novohradská galéria, Lučenec
2000 - mažba, Hrad Modrý Kameň
2000 – mažba, Minigaléria Fermas, Slovenská źupča
2001 - mažba, Židovská synagóga, Kokava nad Rimavicou
2001 - mažba, Pro Office, Lučenec
2001 - mažba – grafika, Kysucká galéria, Čadca
2002 - mažba, Mestské múzeum, Fižakovo
2002 - mažba, Galéria Novohrad, Bratislava
2002 - mažba, Požnobanka, Bratislava
2003 - mažba, Dom umenia, Piešany
2003 - mažba, textilná koláž, Bátonyterenye – Maďarsko
2004 - mažba,Mestské múzeum,Fižakovo
2006 - mažba,Hurbanovo
2007-2008 Vyšehradská štvorka,Požsko,Česko ,Maďarsko,Slovensko
2008 – mažba, Cesty niekam,Modrý Kameň
2008 – mažba, Slovenská ambasáda,Londýn
2009 - mažba, Kysucká galéria,Čadca
2009 – mažba, Pasztó, Maďarsko

 

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie