Stanislav HARANGOZÓ

Umenie, obrazy, galéria
Stanislav HARANGOZÓ

o autorovi

Narodil sa 19. novembra 1946 v Komjaticiach.

Od roku 1967 do roku 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dezidera Millyho, prof. Vincenta Hložníka a prof. Oresta Dubaya.
Od absolutória na VŠVU sa sústavne venuje pedagogickej činnosti.
Ako pedagóg do roku 1990 pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 1990 pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Venuje sa maľbe, grafike, kresbe a monumentálnej tvorbe.
Vystavuje doma i v zahraničí.
Je členom Umeleckej besedy Slovenska. ....

Docent akademický maliar Stanislav Harangozó patrí medzi slovenských výtvarníkov strednej generácie, ktorá vstupuje do slovenskej kultúry po roku 1970. Už vtedy bolo zrejmé, že do výtvarného života vstupuje autor, ktorého programom sa nestali bombastické gestá a experimenty, ale cieľavedomá práca s médiom klasickej maľby v definovaných druhoch a žánroch. Tá ho priviedla k tomu, že skúma nové možnosti takmer už zabudnutých monumentálnych techník, najmä kamennej, priemyslovej mozaiky, štukolustra i leptaného skla, v ktorých už ako študent realizuje svoje prvé práce do architektúry. V komornej maľbe sa popri akvareli sústredene venuje najmä pastelu, v ktorom objavuje nielen predpoklady improvizácie, ale aj nezastupiteľné, žiadnym spojivom nemodifikovanéfarebné kvality pigmentu, vyhovujúce jeho koloristickému naturelu. ...
(Marian Zervan 1998)

.... "Maliar Stanislav Harangozó patrí k strednej generácii slovenských maliarov, čím je povedané, že vstúpil na výtvarnú dráhu po štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v 70-tych rokoch, teda v období známom okliešťovaním výdobytkov v oblasti kultúry a umenia, ktoré v predchádzajúcom desaťročí priniesli aj do nášho prostredia citeľnú liberalizáciu postojov. Znovu sa vytýčili požiadavky návratu k metóde socialistického realizmu, i keď v podobe väčšej voľnosti vo voľbe výtvarného jazyka, čo sa stalo predmetom hľadania východísk a únosných kompromisov. Tieto problémy nezaťažili len mladú generáciu, ale stáli aj pred ich učiteľmi a výsledkom boli viaceré špecifiká v našom výtvarnom vývoji. Ako jedna zo schodných ciest sa ukázala byť civilistická orientácia, ktorá sa mohla vykázať dlhšou históriou v európskom i americkom umeleckom kontexte 20. storočia. A teda istou nepopierateľnou tradíciou, na ktorú sa dalo i v nových podmienkach nadväzovať a nevymknúť sa pritom z väzby na akceptované hodnoty. Aby sme skrátili všeobecné úvahy a dostali sa k nášmu autorovi, bol to jeho učiteľ Orest Dubay, ktorý na VŠVU viedol oddelenie dekoratívnej maľby viazanej na architektúru, a v čase štúdia Stanislava Harangoza prešiel za profesora na oddelenie voľnej grafiky a ilustrácie, ktorý mal silné pochopenie pre civilistické postoje v umení, a podobne ako ďalší profesor na oddelení maľby Ján Želibský, uchránil svojich poslucháčov od umelecky neplodného a výtvarne amorfného pátosu takzvanej angažovanej realistickej maniery. Na solídnych základoch maliarskeho a grafického vzdelania a hlavne s jasnou civilistickou orientáciou mohol Stanislav Harangozó bez kríz a kompromisov rozvíjať svoje nadanie. Pre úplnosť treba spomenúť jeho početné nástenné diela v architektúre, mozaiky kamenné i priemyselné, leptané sklá, vyznačujúce sa racionálnym konceptom vo vzťahu k dotvoreniu priestoru a dobrým výtvarnotechnickým prevedením. Pracoval aj ako grafik (drevorez, serigrafia) a dlhodobo pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Hlavnou oblasťou jeho výtvarnej činnosti je však maľba. V nej sa realizuje s najväčším umeleckým nasadením. Dominujúcou témou, ku ktorej sa stále s veľkým zanietením vracia je mu krajina. Pôvodne to bola krajina ako taká, málo konkretizovaná. harangozoa zaujímala ako podmet pre hľadanie možností dynamických konštruktívnych riešení. (Už od akvarelov z pobytu na plenéri v Bulharsku 1978). Tento zámer naznačujú aj staršie štúdijné kresby z prírody. Od kresby a akvarelu viedla autorova cesta k pastelu, ktorý sa mu stal najoblúbenejšou maliarskou technikou. Pastel a jeho výrazové možnosti očarili mnohých umelcov. Dovoluje rýchlu improvizáciu bez technických zdĺhavostí olejomaľby a oproti nej sa vyznačuje žiarivou farebnosťou, ktorú však tlmí jemný "závoj" daný vlastnosťami pastelu. A podobné bohatstvo farebných tónov poskytne máloktorá maliarska technika. Po Jankovi Aleximu z obdobia 30-tych a 40-tych rokov je Harangozó ďalším majstrom pastelu v slovenskom maliarstve. Komponovanú krajinu s dynamickými vlnami terénov a expresívnou farebnosťou v priebehu rokov usilovne venovaných tvorbe vystriedali krajinomaľby ešte abstrahovanejšie, podané ako výbušne pôsobiace znaky, ako ohňostroje línií a farieb. Už to nebýva len krajina, ale do kompozícií vrastajú historické architektúry, fragmenty ženských postáv s erotickým nádychom, aj symboly kultúry a vierovyznaní, ako kresťanská pieta alebo židovská synagóga. Ak budeme hľadať, kam sa podela autorova pôvodná civilistická orientácia, možno nájdeme jej stopy v tvrdých a ráznych linkách, v nesentimentálnom traktovaní motíov a prípadne v ďalších vlastnostiach maliarskeho výrazu. Ale aj do Harangozóvej maľby vtrhla sloboda, zmizli imperatívy a zábrany, nehatane vnikli do nej sen a fantázia.
(Ľudmila Peterajová, jún 1997)

štúdiá

Od roku 1967 do roku 1973 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Dezidera Millyho, prof. Vincenta Hložníka a prof. Oresta Dubaya.

individuálne výstavy

1976 Nové Zámky,
1978 Banská Štiavnica,
1979 Nové Zámky, 3x Bratislava,
1980 Šala, Nitra,
1981 Bratislava,
1982 Komárno, Dunajská Streda,
1983 Dunajská Streda,
1984 Trenčín,
1986 Nové zámky,
1987 Jaslovské Bohunice, Nitra, Piešťany, Šumperk,
1990 Senica,
1992 2x Bratislava,
1993 3x Bratislava, Budapešť,
1994 3x Bratislava, Komárno,
1995 9 autorských výstav v Bratislave,
1996 Trebišov, Užhorod, Nitra, Nitra, Krakow, Varšava, Lisabon, Porto, Taliansko,
1997 Rím, Bern, Katovice, Mojmírovce, Bratislava, Trenčianske Teplice, Dunajská streda,
1998 Padova, Praha, 3x Bratislava, Pezinok, Námestovo, Štúrovo
1999 Praha, Bratislava,
2000 Bratislava,
2002 Bratislava,
2003 Bonn, Francúzko, Moskva, ...
(a niekoľko nespomenutých)

Realizoval do 40 monumentálnych výtvarných diel do architektúry v technike kamennej a priemyselnej mozaiky, v maľbe na drevo a v leptanom skle.

kolektívne výstavy

Zúčastňoval sa takmer na všetkých kolektívnych výstavách poriadaných ZSVU, SVU, UBS doma i v zahraničí

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie