Milan KRAJČO, Ak. maliar

Umenie, obrazy, galéria
Milan KRAJČO, Ak. maliar

o autorovi

Narodil sa v Handlovej, 12.februára 1956.

Po ťaživej atmosfére predprevratových rokov sa tvorba ak. mal. Milana Krajču naplno začala rozvíjať v 90. rokoch uplynulého storočia.
Maľba, tvorba objektov a inštalácií. Na týchto troch pilieroch postavil svoj odvážnejší, expresívnejší, bezprostredný a uvolnený umelecký program.

"Svet, ktorý nám Milan Krajčo prostredníctvom svojich obrazov približuje, je príťažlivý a jedinečný najmä v tajomnom zašifrovaní svojich vnútorných posolstiev.
Krajčova tvorba devädesiatych rokov sa nesie v intenciách expresívnej, či lirickej maľby, vládne v nej uvolnený impozantný ritmus farebných plôch, línií, znakov a symbolov, nevšedných asociácií a sugestívnych intuícií. Diela tvorené v tomto období akoby vznikali jedným dychom, naplno, exponovane, s neskrývaným, jemu vlastným temperamentom a odvahou.
Objekty sú meditatívnym prienikom do vnútra autorovej duše, nesú silný intelektuálny náboj a skromnú vecnosť posolstiev kresťanského odkazu.
Pri tvorbe inštalácií autor zásadne vychádza z postkonceptuálnych postupov zasahovaním a dotváraním materiálov a ready-made predmetov v osobitej modelácii vlastnej výtvarnej predstavy, v ktorej sa odohráva jeho veľké zápolenie o sebavyjadrenie. Najvýraznejšie sú inštalácie vytvorené v konkrétnych podmienkach a priestoroch. Pre autora nie sú záležitosťou módnej vlny, ale inštalácie pociťuje ako jeden z najadekvátnejších výrazových prostriedkov v súčasnej politickej európe"

(Milan Mazúr 1999)

Po roku 2000 sa Krajčova tvorba ďalej vyvíja v načrtutých intenciách, pracuje s maľbou, kolážou, často kombinuje s keramikou. V témach prevládajú motívy silne inšpirované kresťanskou vierou, ale rovnako intenzívnym inšpiračným objektom je žena a ženské telo.

štúdiá

V rokoch 1975-1981 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení krejinárskej a figurálnej tvorby u prof. J. Želibského.

individuálne výstavy

1986 Žilina,
1990 Praha,
1993 Bratislava,
1994 Bratislava,
1996 Žilina,
1998 Martin,
1999 Žilina ...

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie