Jaroslav ÁČ

Umenie, obrazy, galéria
Jaroslav ÁČ

o autorovi

Narodil sa v Trnave. Venuje sa najmä krajinomažbe. Vo svojej maliarskej tvorbe sa sústreďuje na neprestajne sa meniacu prírodu, s dôrazom na vzájomné harmonické pôsobenie všetkých jej súčastí.

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie