Albert MARENČIN

Umenie, obrazy, galéria
Albert  MARENČIN

o autorovi

 

Básnik, Filmový dramaturg a scenárista, Kolážista, Patafyzik, Prekladateľ, Spisovateľ, Surrealista, Výtvarník
Narodil sa 26.7.1922 v Bystrom nad Topľou na východnom Slovensku.
Po absolvovaní gymnázia v Prešove (1940) študoval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor slovenčina-francúzština (1940-1944).
Ako partizán sa zúčastnil Slovenského národného povstania (1944).
Po vojne študoval ako štipendista v Paríži, paralelne na Sorbonne, na Vysokej škole politickej a na Vysokej škole filmovej IDHEC (1944-1948).
Súčasne bol činný ako redaktor a hlásateľ československého vysielania Francúzskeho rozhlasu.
Po návrate nastúpil ako dramaturg a scenárista do Československého štátneho filmu v Bratislave na Kolibe (1949-1972).
Po prepustení z práce v rámci politických čistiek pracoval ako odborný pracovník Slovenskej národnej galérie (1972-1986).
Výber jeho koláží je zastúpený v zbierkach Galérie Mesta Bratislavy (GMB), Galérie umenia Nové Zámky a v majetku súkromných zberateľov.
Je držiteľom viacerých slovenských a francúzskych štátnych ocenení a vyznamenaní:
Rad "Veľkého Bachora" (de la Grande Gidouille) za preklad Kráľa Ubu od Alfreda Jarryho (1965)
Regent Ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti menovaný Patafyzickým kolégiom v Paríži (1965)
Vyznamenanie za vynikajúcu prácu vo filmovej tvorbe udelené prezidentom Československej socialistickej republiky (1968)
Rytiersky rad za umenie a literatúru, udelený Ministrom kultúry Francúzskej republiky (1993)
IGRIC, cena za filmovú tvorbu, udelená Slovenským filmovým zväzom (1999)
Rytiersky rad "Za zásluhy", udelený prezidentom Francúzskej republiky (2001)
Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej literatúry, udelený prezidentom Slovenskej republiky (2002)
Doctor Honoris Causa Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2003)
Slnko v sieti za celoživotné dielo vo filmovej tvorbe (2010)
Cena Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2011)

Básnik, Filmový dramaturg a scenárista, Kolážista, Patafyzik, Prekladateľ, Spisovateľ, Surrealista, Výtvarník
Narodil sa 26.7.1922 v Bystrom nad Topľou na východnom Slovensku.Po absolvovaní gymnázia v Prešove (1940) študoval na Univerzite Komenského v Bratislave odbor slovenčina-francúzština (1940-1944).Ako partizán sa zúčastnil Slovenského národného povstania (1944).Po vojne študoval ako štipendista v Paríži, paralelne na Sorbonne, na Vysokej škole politickej a na Vysokej škole filmovej IDHEC (1944-1948).Súčasne bol činný ako redaktor a hlásateľ československého vysielania Francúzskeho rozhlasu.Po návrate nastúpil ako dramaturg a scenárista do Československého štátneho filmu v Bratislave na Kolibe (1949-1972).Po prepustení z práce v rámci politických čistiek pracoval ako odborný pracovník Slovenskej národnej galérie (1972-1986).
Výber jeho koláží je zastúpený v zbierkach Galérie Mesta Bratislavy (GMB), Galérie umenia Nové Zámky a v majetku súkromných zberateľov.
Je držiteľom viacerých slovenských a francúzskych štátnych ocenení a vyznamenaní:
Rad "Veľkého Bachora" (de la Grande Gidouille) za preklad Kráľa Ubu od Alfreda Jarryho (1965)Regent Ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti menovaný Patafyzickým kolégiom v Paríži (1965)Vyznamenanie za vynikajúcu prácu vo filmovej tvorbe udelené prezidentom Československej socialistickej republiky (1968)Rytiersky rad za umenie a literatúru, udelený Ministrom kultúry Francúzskej republiky (1993)IGRIC, cena za filmovú tvorbu, udelená Slovenským filmovým zväzom (1999)Rytiersky rad "Za zásluhy", udelený prezidentom Francúzskej republiky (2001)Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej literatúry, udelený prezidentom Slovenskej republiky (2002)Doctor Honoris Causa Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2003)Slnko v sieti za celoživotné dielo vo filmovej tvorbe (2010)Cena Zory Jesenskej za celoživotné prekladateľské dielo (2011)

 

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie