Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková

Umenie, obrazy, galéria
Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková

o autorovi

Na VŠVU mala vzácnu a osobnú príležitosť spoznať prácu elít slovenskej výtvarnej scény ako Albína Brunovského a Igora Rumanského, a pedagogicky ju viedli vysokoškolskými rokmi. Zdá sa, že práve konkrétna ľudská inšpirácia poetikou a technikou týchto výrazných dejateľov nášho výtvarníctva tvorí pomerne markantnú esenciu tvorby Daniely Tarinovej.

Z tohto pohľadu ide najmä o sensualitu, tichú melanchóliu, magické tajomno, estetickú a oku príťažlivú symbiózu tvaru farby a tieňohry. Svojou tvorbou vyjadruje obdiv k prírode a stvoreniu.

Daniela Tarinová patrí v súčasnosti v rámci Slovenskej výtvarnej scény ku skúseným a etablovaným autorkám s ustáleným a zrelým rukopisom. Jej obrazy akoby vykresľovali tichú a úprimnú výmenu myšlienok medzi nebom a zemou.

Mgr. Rastislav Szalay.

 

štúdiá

  • SUPŠ Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave: 1976 -1980 odbor: propagačná grafika.
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave: 1982 -1986 odbor: ilustračná grafika.

Profesori: ak. maliari Albín Brunovský a Igor Rumanský

publikovanie

Už počas štúdia ilustrovala Daniela poviedky slovenských a zahraničných autorov. Je laureátkou súťažnej výstavy vysokých škôl výtvarných umení v Prahe, kde obdržala cenu za grafiku „Svadobná cesta“. Jej diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach nielen na Slovensku a Európe, ale aj v Austrálii,Ázií, Japonsku, Kanade, či Amerike.

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie