Eva FILIPOVÁ

Umenie, obrazy, galéria
Eva  FILIPOVÁ

o autorovi

Venuje sa maľbe, kresbe a keramickým objektom, píše poéziu. Maliarske dielo Evy Filipovej sa pohybuje v prúde nonartificiálnej výtvarnej tvorby medzi naivizmom a lyrickou abstrakciou.Eva Filipová využívá ve své tvorbě rozmanitou šíři technik a technologií, a to včetně vzájemných
a složitých propojení a kombinacích. A tak se vedle klasických temper a olejů se setkáte s koláží, frotáží, reliéfním vrstvením, vkládáním textilu
a kamenů do obrazů, kresbou do malby a malbou do kresby atd. atd. Přitom toto využívání různých technik není formální a samoúčelné (či vypočítané jen na efekt), ale naopak záměrné, jako výsledek hledání a také "hry" s materiálem. Vždyť co jiného by měl přinášet tento proud výtvarné tvorby, který se záměrně vyhýbá postmodernistické negaci
a estetizaci ošklivosti, než výsledek (projekci) poetického pocitu, pohledu na svět. Na svět, ve kterém je místo pro krásu, hru, radost.

Také tematické okruhy tvorby Evy Filipové jsou v souladu s její poetikou, avšak vzdálené pouhé líbivosti (pozor - poetické nerovná se líbivé!). V obrazech Evy Filipové nahlédnete do prostředí cirkusu a divadla, spatříte zvířata v různých situacích a nečekaných vztazích, v sérii obrazů Panoptikum se pohybujeme na rozhraní abstraktní a konkrétní malby, takže se zde jakoby zvnitřní a zviditelní psaná poezie. (Mimochodem, i v této psané poezii dosáhla Eva Filipová významných úspěchů v různých literárních soutěží a byla publikována ………..)

Zvláštním momentem (proudem) tvorby Evy Filipové je tvorba pro děti. A slovem děti se myslí nikoliv jen ty malé (a milé) bytosti kolem nás, ale také ty děti (my sami) v nás. Mluvíme zde
o světě plném fantazie, pohádkových představ, v nichž je možné setkání každého s každým, kde nic není neobvyklé a kde i věci obyčejné zdají se být záhadné.
Dětský pohled na svět je to, co nám někdy v dospělosti chybí a co sami postrádáme. Možná i proto my dospělí tak rádi spíme - v krátkých odlescích našich snů se nám vrací tato schopnost bezelstného a upřímného vidění (a udivení). Když už nás čas vehnal do dospělosti, alespoň ve snu můžeme být zase dětmi. Evě Filipové se ve svých obrazech podařilo zachytit tento fantazijní svět a pokaždé, když se setkáte s jejími obrazy, uvědomujete si (či alespoň podvědomě vnímáte), že se vám zde otevírají nové prostory, že jimi vstupujete do jiných, magických světů.

Vedle maloformátových obrazů určených rodičům a jejich dětem Eva Filipová vytvořila i mnoho obrazů velkých rozměrů - ať už pro galerie, výstavní činnost a nebo přímo jako dotvoření konkrétního interiéru - lékařské ambulance, školy, hotelu.

štúdiá

Narodila sa v roku 1961. Vyštudovala FFUK v Bratislave, pracovala v knižnom vydavateľstve Tatran.

individuálne výstavy

- výstavní síň L. Novomeského, Bratislava 1991
- Městský dům dětí a mládeže, Pezinok 1992
- výstavní síň L. Novomeského, Bratislava 1992
- Galerie AMA, Bratislava 1992
- Městské muzeum Pezinok 1993
- výtvarné realizace interiéru firmy AGFA, Bratislava 1993
- Galerie U draka, Česká Lípa 1994
- Muzeum Policie, Praha 1995
- AR Studio, Jičín 1995
- Městské divadlo, Mladá Boleslav 1995
- Galerie U draka, Česká Lípa 1999
- výtvarná realizace interiéru dětské ambulance, Česká Lípa 1999
- velkoformátový obraz pro vstupní prostor Základní školy v Čisté 2000
- sada obrazů pro interiér hotelu Kamilla v Bratislavě 2003-2004

publikovanie

Rozhovory a články:
- časopis Bydlení (7/1995, str. 56-58 a 3. strana obálky) - článek o tvorbě EF a fotografie
  obrazů
- magazín celostátního deníku MFDnes (30.4.1997, str.39) - rozhovor s EF a fotografie obrazu,   který byl vydražen v aukci pro Konto dětí vyléčených z nádorových chorob)
- časopis Bydlení (4/1999, str. 42-43) - rozhovor s EF a fotografie obrazů
- časopis Štýl bývania (4/2001, str. 22-28) - obrazy v ukázkovém interiéru domu z horského
  prostředí
- Výroční zpráva Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (2002, str.5-24) - reprodukce obrazů     

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie