Ruth DUBAYOVÁ, Akademická maliarka

Umenie, obrazy, galéria
Ruth DUBAYOVÁ, Akademická maliarka

o autorovi

Akademická maliarka Ruth Dubayová sa narodila 20. septembra 1954.
Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Od 80 - tych rokov sa programovo venuje pastelu a krajinomaľbe. Vytvára neopakovateľné farebné variácie krajiny z okolia Banskej Štiavnice. Svoj pohľad na prírodné scenérie pertraktuje do obrazov formou farebných, niekedy pochmúrnych,
inokedy žiarivo dráždivých pastelových tónov. Autorkino maliarske gesto je symbiózou prchavej impresie s agresívnejším vyjadrením hraničiacim s expresiou. V 90-tych rokoch svoju pozornosť zamerala na kvety. Svoju tvorbu
prezentuje pravidelne výstavami na Slovensku i v zahraničí.

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie