Jozef KAMINSKÝ

Umenie, obrazy, galéria
Jozef KAMINSKÝ

o autorovi

Jozef Kaminský, narodený 9.6.1949 v Zborove pri Bardejove


Maliarska tvorba Jozefa Kaminského je výslednicou nielen vrodených sklonov ku kresleniu, ale najmä trpezlivého štúdia, skúšania, premýšlania a neustálej tvorby.

Postupom rokov z neho vyrastal umelec s vyhraneným výtvarným prejavom.
Účasť Jozefa Kaminského na 32. ročníku Medzinárodného maliarskeho sympózia v Moravanoch nad Váhom, ako aj na mnohých plenéroch organizovaných v spolupráci s vojvodským Domom Kultúry v neďalekom poľskom Krosne mu priniesla mnohé osobné kontakty s umelcami z okolitých štátov a možnosti rozšírenia tvorivých námetov.
Hlavným prínosom bola konfrontácia výtvarných štýlov a pracovných postupov.

S výsledkami svojho tvorivého snaženia pravidelne oboznamuje kultúrnu verejnosť od začiatku deväťdesiatych rokov, pričom posledné obdobie sa vyznačuje takmer expanziou výstavnej činnosti doma i v blízkom Poľsku.

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie