Daniela KRAJČOVÁ, Ak. maliarka

Umenie, obrazy, galéria
Daniela KRAJČOVÁ, Ak. maliarka

o autorovi

narodená: 23. 1. 1955 v Žiline,

"Maľba, kresba a keramika, to je trojica výtvarných disciplín, v ktorých súbežne pracuje výtvarníčka, akademická maliarka Daniela Krajčová.

Jej maliarsky prejav môžeme včleniť do široko diferencovaného prúdu autorov, ktorý sa pohybujú v polohách imaginatívneho videnia sveta s dôrazom vytvárať diela, ktoré vo svojom tvarovo-kompozičnom usporiadaní a farebnom vyjadrení nie je možné obsiahnuť a dešifrovať hneď na prvý pohľad.
Diela evokujú pocity a nálady, ktoré možno vyjadriť pojmamy harmónia, túžba, neha a hravosť.
Sú logickým vyjadrením maliarkinej ženskej senzibility. Účinok farebného výrazu je znásobený bohato diferencovaným rukopisným podaním.
Kombináciou techník vyvoláva v dielach atmosféru viacvýznamovosti, radosti z hry a tvorenia, zo schopnosti spontánne zhmotniť svoju predstavu o svete videnom v syntéze poznaného a precíteného. ..."
(Milan Mazúr, 1999)

štúdiá

1975 - 1981 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, oddelenie monumentálnej maľby u doc. D. Castiglione a doc. I. Vychlopena

individuálne výstavy

1986 Žilina,
1987 Banská Bystrica,
1989 Praha,
1990 Bratislava,
1992 Bratislava,
1993 Žilina,
1995 Žilina,
1997 Žilina,
1999 Žilina ...

publikovanie

Stiahnite a nainštalujte si šetrič obrazovky

Daniela Krajčová Screen Saver

 

Hlavná stránka Daniely Krajčovej

Banská Štiavnica | Galéria | Google | Linky | Obrazy | obrazy - novinky | Obrazy Fera Liptáka | obrazy Kataríny Vavrovej | obrazy-obrázky | obrazy-obrazky | Originálne obrazy - umenie | Predaj obrazov - obrazy umenie | Slovak-art | umelci - autori | umenie | umenie.name | výtvarné umenie