Banská Štiavnica - Kalvária - Krížová cesta

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu