Banská Štiavnica - Kalvária v jeseni

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu