Banská Štiavnica - Trojica v hmle

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu