Banská Štiavnica - Trojičné námestie pred búrkou

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu