Banská Štiavnica v zime .- Starý zámok

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu