Banská Štiavnica v zime 1978

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu