Banská Štiavnica v zime - Ružová ulica

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu