Banská Štiavnica - rozkvitnuté žľaby

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu