Banská Štiavnica v zime - Trojičné námestie z Nového zámku

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu