Banská Štiavnica v zime - Piargska brána z Nového zámku

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu