Banská Štiavnica v zime - Vladárova lúka

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu