Banská Štiavnica v zime - Radničné námestie

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu