Banská Štiavnica v zime - Starozámocké schody

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu