Banská Štiavnica v zime - Starozámocká ul. - Fabianov dom

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu