Banská Štiavnica v zime - Starý zámok

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu