Banská Štiavnica v zime - z Ružovej

Umenie, obrazy, galéria

Pošlite túto fotografiu ako e-pohľadnicu