Milan Vavro, akademický maliar, umenie obrazy olejomažba karikatúra kreslený humor

Contact Us
Kniha návštev-eng
Zoznam autorov-eng
Sortiment
About us
News
Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Môj dobrý anjel, Technique: kombinácia techník, Motif: others unsorted, Size: 35x54 cm, Year: 2009

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Túžba, Technique: kombinácia techník, Motif: figured, nudes, Size: 37x55 cm, Year: 2010

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Kopanice, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 24x33 cm, Year: 2009

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Frida Kahlo, Technique: Kombinácia techník, Motif: figured, nudes, Size: 40x30 cm, Year: 2010

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Šastná, Technique: olejomažba, Motif: figured, nudes, Size: 40x40 cm, Year: 2009

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Šastný deň, Technique: Kombinácia techník, Motif: figured, nudes, Size: 24x19 cm, Year: 2010

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Zamilovaná, Technique: Kombinácia techník, Motif: figured, nudes, Size: 40x30 cm, Year: 2010

 
 

Autor: Milan VAVRO, Akademický maliar, Name of work: Orchydea, Technique: kombinácia techník, Motif: figured, nudes, Size: 58x42 cm, Year: 2010

 
 

Slovenská verzia

   Newsletter

   Sitemap

Registration | Why register?

 

©2009 Dieladielka.sk; All rights reserved.