Mzkola Bodnár, Bodnar, maliar, umenie, obrazy, olejomažby predaj diel

Contact Us
Kniha návštev-eng
Zoznam autorov-eng
Sortiment
About us
News
Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Bratislava IV, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 42x30 cm, Year: 2018

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Bratislava III, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 30x42 cm, Year: 2018

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Kostol Sv. Kataríny a Nový zámok, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 30x42, Year: 2018

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Radnica s vežou a hodinami, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 42x30, Year: 2018

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Námestie Sv. Trojice zo spodu, Technique: Olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 42x30, Year: 2019

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Kostol Sv. Kataríny a radnica, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 30x42, Year: 2018

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Kostol Sv. Kataríny a radnica IV, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 42x30, Year: 2019

330,- EUR

Autor: Mykola BODNÁR, Name of work: Maky II, Technique: olejomažba, Motif: landscape, architecture, Size: 30x42, Year: 2019

330,- EUR

Slovenská verzia

   Newsletter

   Sitemap

Registration | Why register?