Daniela KRAJČOVÁ, Ak. maliarka - Klaňanie krážov (2019), Technique: mažba na dreve, Size: 48x34 cm

Klaňanie krážov

Daniela KRAJČOVÁ, Ak. maliarka (2019)

Technique: mažba na dreve, Size: 48x34 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.