Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Odlietanie vtákov II (2020), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29x29

Odlietanie vtákov II

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2020)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29x29

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.3 / 10)

 The artwork is sold.