Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Balada (2020), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Balada

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2020)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7 / 10)

 The artwork is sold.