Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - H.Ch. Andersen - Palculienka  (2020), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15 x 15

H.Ch. Andersen - Palculienka

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2020)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15 x 15

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.