Eva  FILIPOVÁ - Čakajúca stolička (2020), Technique: akryl, tempera, Size: 48 x 33

Čakajúca stolička

Eva FILIPOVÁ (2020)

Technique: akryl, tempera, Size: 48 x 33

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 Work is in actual offer. Price: 195,- EUR