Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Marína (2020), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 70x49 cm

Marína

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2020)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 70x49 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.