Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Sto rokov samoty I (2020), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5 x 25 cm

Sto rokov samoty I

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2020)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5 x 25 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.