Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Malý Princ (2019), Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5

Malý Princ

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2019)

Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.5 / 10)

 The artwork is sold.