Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Hra o jablko (2019), Technique: mažba na japonskom papieri, Size: 67x49

Hra o jablko

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2019)

Technique: mažba na japonskom papieri, Size: 67x49

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(9.2 / 10)

 The artwork is sold.