Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Prorok Jonáš (2019), Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30

Prorok Jonáš

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2019)

Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.