Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Putovanie duší (2019), Technique: kolorovaný lept, Size: 15x10

Putovanie duší

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2019)

Technique: kolorovaný lept, Size: 15x10

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.