Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková - Svitanie nad dedinou (2018), Technique: olejomažba, Size: 20x19,5

Svitanie nad dedinou

Daniela TARINOVÁ, rod. Vachálková (2018)

Technique: olejomažba, Size: 20x19,5

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7.8 / 10)

 The artwork is sold.