Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Spomienky na detstvo (2018), Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Spomienky na detstvo

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.