Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Dobré ráno (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 30x20

Dobré ráno

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 30x20

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.