Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Keď vietor II (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5

Keď vietor II

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.