Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Nanebevstúpenie stromov III (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 69x49

Nanebevstúpenie stromov III

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 69x49

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.